Mansfrågorna är en viktig del av jämställdheten.
Varför Mansnätverket?
Varför finns det numera ett mansnätverk i Sverige? Handlar inte jämställdhet om att kvinnor ska få samma möjligheter som män?

De senaste decennierna har jämställdheten fått massor av uppmärksamhet av media och i politiken. Vi tycker att detta är bra, eftersom vi kämpar för att samma spelregler ska gälla för kvinnor och män. Däremot tycker vi det är tråkigt och olyckligt att jämställdhetsdebatten har blivit synonym med kvinnofrågor, eftersom man då missar många viktiga mansfrågor. Visst är kvinnofrågor viktiga, men det är mansfrågorna också, så varför inte belysa bägge två i media och i politiken?

Vi vill att det ska bli lika naturligt att prata om mansfrågor som det är att prata om kvinnofrågor. Det är
först när mansfrågorna börjar tas på allvar, som man kan säga att jämställdhetsarbetet i Sverige inkluderar bägge könen.

Mansnätverkets målsättning är att:
  1. Försvara principen om lika spelregler för män och kvinnor.
  2. Lyfta mansfrågorna så att de blir en självklar del av svensk politik och media.
En kortfattad översikt av viktiga mansfrågor hittar du här.

Bli medlem i Mansnätverket, det är helt gratis.