Mansfrågorna är en viktig del av jämställdheten.
Obetalt manligt arbete
av Mathias Lindgren
Vi läser ofta i tidningarna att kvinnor utför en större del obetalt arbete. Det man klassar som obetalt arbete i det fallet handlar om hushållsarbete, där kvinnorna står för merparten av arbetet medan män utför en större del arbetet man får lön för. Detta brukar framhållas som något dåligt och att det är synd om kvinnorna som måste dra det största lasset vad gäller detta lågt värderade arbete.

Att kvinnor i relationer har större makt över hushållens inköp (80% visar vissa undersökningar på) brukar man sällan ta med i ekvationen. Män utför också en större del av de arbeten i samhället som innebär risker. Då män och kvinnor i Sverige idag jobbar lika många timmar och de flesta som dör i arbetet är män kan man fråga sig om det är värre att ta några fler timmar städning och tvätt hemma jämfört med några fler timmar på ett jobb som är farligt. En annan aspekt av arbetsfördelningen i själva hemmet är att de farliga sysslorna i hemarbetet fortfarande utförs av män. Det är främst män (75%) som står för alla olyckor med maskiner i hemmet.

Denna artikel kommer dock inte att handla om dessa i dagsläget sällan uppmärksammade förhållanden, utan om en annan typ av arbete - ett arbete som mestadels män utför, utan att man uppmärksammar det som något bra.

Vi får ofta höra att mäns fritidssysselsättningar är mer destruktiva än kvinnors. Män sysslar med saker som förstör miljön och orsakar en massa elände. Vi får sällan höra något om bra saker som män gör, och då media rapporterar om sådana saker presenteras det inte som att det är något som just män har gjort. Därför vill jag ta upp en bra sak som huvudsakligen män gjort.

Män och kvinnors ideella arbete
Söker man på ideellt arbete på nätet får man bilden av ideellt arbete som socialt arbete. Wikipedia definierar ideellt arbete som verksamhet som bedrivs på ett organiserat sätt utan vinstintresse för ett gott allmännyttigt syfte. Där listas uppgifter som skolmormor och skolmorfar. Stöd till hemlösa och misshandlade kvinnor listas uttryckligen. Faktum är att jag blev förvånad över att hitta uppgifter som visar att män är överrepresenterade vad gäller ideellt arbete! Det stämmer inte överens med bilden jag fått från media, som snarare legat i linje med Wikipediaartikeln. Mäns ideella engagemang osynliggörs. Då man rapporterar om den typen av ideellt arbete som män sysslar med lyfter man inte fram att det faktiskt är män som utför det. Eller så kommer det inte fram att det faktiskt är arbete, utan mer att det är kul grejor killar håller på med. Mäns naturliga drift att skapa och bygga saker tas för given.

Men build things, then we die
Kvinnor och män dras till olika typer av ideellt arbete och även om ideellt arbete är sådant som kommer hela samhället till godo sker detta på olika sätt. Män är oftare inblandade i politik och i att bygga saker medan kvinnor oftare söker sig till socialt arbete. Det jag tänker ta upp handlar om att bygga något - att skapa strukturer som är till nytta för samhället i stort men är också ett projekt som handlar om att ge den enskilda människan större inflytande.

Det jag tänkte ta upp är fenomenet öppen källkod. Vad associerar du till när du hör termen? En finnig tonårig nörd som sitter i källaren och skriver program? En ofräsch skäggig gubbe som luktar svett? Bilden av programmerare är knappast att de är män man sätter upp på väggen i stil med brandmanskalendrar eller popstjärnor. Istället visas dessa människor oftast som osociala kufar och nördar som håller på med meningslösa grejor som ingen annan ens vill försöka förstå. Lägg gärna till att de har någon diagnos. Tvärtom är öppen källkodsutvecklarna människor (nästan uteslutande män) som på frivillig basis gör saker som är av värde för samhället i stort. De arbetar tillsammans, om än på sitt sätt, kräver inget för det arbete de utför och uppmärksammas sällan för sina insatser. Ändå har deras arbete haft, och har fortfarande, väldigt stor effekt på det informationssamhälle som vi numera lever i.

Vad är detta?
Förenklat kan man definiera öppen källkod som programvara som mottagaren har rätt att modifiera. Den behöver inte vara gratis men är ofta det. Öppen källkodsrörelsen har sin grund i ideellt arbete men i och med att företeelsen fått fäste inom kommersiell verksamhet har fler och fler börjat arbeta avlönat. Grunden för öppen källkodsrörelsen är dock fortfarande ideellt arbete. Den grundläggande värderingen är att det är bra om programmerare arbetar tillsammans istället för att stänga ute varandra. Det handlar om kommunikation över öppna standarder och protokoll.

Kända projekt är operativsystemet Gnu/Linux, webbservern Apache och programmeringsspråken PHP, Python och Perl. Webben hade aldrig kunnat byggas utan öppen källkod och dess gränslösa samarbete, vilket bygger på att stora grupper av människor (män) tror på idéer såsom frihet, rättvisa och gemenskap. Inte illa av män som man till dagligdags hör alltid ska slåss och tävla med varandra.

Män överrepresenterade
Det är inte helt enkelt att uppskatta könsfördelningen inom öppen källkodsvärlden. De siffror jag hittat pekar på att mellan 95-98.5% av alla som bidrar till öppen källkod är män. Ett annat känt projekt i samma anda är Wikipedia, det öppna uppslagsverket. Siffror här visar på att 87% av bidragen kommer från män.

Om könsfördelningen hade varit omvänd skulle vi säkert fått höra mer än en gång hur förfärligt det är att män utnyttjar kvinnors obetalda arbete och saker i den ordningen. Jag säger istället att det inte är synd om dessa män för att de jobbar gratis för något som alla andra kan ta del av. De brinner för detta, tycker att det är kul och lär sig en hel massa bra saker under tiden. Det jag däremot tycker är tråkigt är hur lågt samhället värderar det dessa män gör.

Hur hög social status har en "datanörd" idag? Jämför med en hockeyspelare och fundera över vems insats flest människor drar nytta av. Vissa menar att värdet av all öppen källkod som finns ute i världen är dubbelt så stort som Microsofts börsvärde. Detta är alltså reellt värde som produceras, av män, för resten av samhället att ta del av. Nämnde jag att i princip all öppen källkod är gratis?

Dåligt med många män
Av någon anledning väljer man oftast att se kulturer liknande denna, där män är i majoritet, som dåliga - istället för att tillskriva män positiva egenskaper. Man kallar dom för "manliga bastioner" (som ska intas) eller så klämmer man till med någon ordkombination innefattande ordet "unket". Jag hör redan de kritiska rösterna: "Det är en grabbkultur som stänger ute tjejerna med sexistiska skämt, manliga nätverk" och "det finns inte några kvinnliga förebilder", och så vidare. Detta är inget annat än nonsens. Sluta gnälla, gör nåt själv! Inget hindrar er!

Alla som är det minsta insatta i hur öppen källkodsvärlden fungerar vet att om man inte gillar kulturen inom ett visst projekt är det bara att göra en s.k. "fork" och fortsätta på eget håll. Detta betyder att man helt enkelt slutar att jobba tillsammans med folk i ett visst projekt, tar koden i det läge den är just då - och så bygger man vidare på var sitt håll. Det är det som är det fina med öppen källkod - ingen kan låsa in den och alla är fria att bygga vidare på eget håll. Sådant händer då och då, när olika utvecklare har olika idéer om saker eller råkar i luven på varandra av olika anledningar.

Det finns inget som hindrar kvinnor från att starta upp nya projekt - allt du behöver är en dator och en Internetuppkoppling. Mjukvaran för att delta har öppen källkodsrörelsen redan fixat. Oftast har man ingen aning om vem personen bakom ett projekt är, och tror man att man blir ratad bara för att man är kvinna är det bara att plocka ett manligt alias. Könsneutrala smeknamn är väldigt vanligt. Trots detta lyser kvinnorna med sin frånvaro, och det finns inga ursäkter för detta. Att kräva att kvinnor ska behöva specialbehandling för att ta sig in i den här typen av frivilliga sysselsättningar faller av sig självt eftersom det skulle betyda att kvinnor inte är kapabla att klara sådant som män gör - utan att bli uppmuntrade.

Vad det är som gör att det är på det här viset har jag inget svar på. Det handlar om något biologiskt, det är jag helt övertygad om. Jag tror att det handlar mer om viljan (eller nödvändigheten) att tävla än det handlar om den tekniska fallenheten - män måste prestera för att få föra sina gener vidare. För min del är det ointressant om det är kvinnor eller män, eller något annat, som suttit bakom tangentbordet vad gäller koden och dokumentationen jag använder mig av. Klart är dock att män är totalt dominerande samtidigt som infrastrukturen i sig gör att det inte finns några hinder överhuvudtaget för kvinnor att åstadkomma samma sak. Det gör de inte.

Däremot kräver tidsandan, där män i media beskylls för allt ont, att det är dags att vi visar hur mycket bra män gör. Män gör många bra saker, och är villiga att dela med sig av det de gör, för att de tror att världen kommer att bli en bättre plats för alla om de gör det. Öppen källkod är ett bra exempel på det. Eller som de säger i filmen Boondock Saints:

Men build things. Then we die. It’s in our fucking DNA! That’s what we do! And when it all falls down. We build it right back up again. But this time bigger! Better! Look, look at what we can do. Look at how fucking beautiful we are. You think the men that built all this had it easy?

Så sträck på er, alla hukande datanördar! Ni gör världen till en bättre plats! Ni får världen att ticka!

Källor:
Standing out in the crowd: my OSCON keynote
http://www.networkworld.com/community/node/58218

Only 13% of Wikipedia contributors are women
http://www.networkworld.com/community/node/44856

How many billions is open-source software worth?
http://blogs.computerworld.com/how_many_billions_is_open_source_software_worth

Marketing to Women quick facts"
http://she-conomy.com/report/facts-on-women/

Kvinnor och män i ideellt arbete
http://www.ideelltforum.se/Artiklar-och-fordjupningar/Artiklar/Kvinnor-och-man-i-ideellt-arbete

Wikipedia - Ideellt arbete
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ideellt_arbete

Svenskarnas engagemang är större än någonsin, undersökning av ideellt arbete av Ersta Sköndal Högskola
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/esh/pressrelease/view/svenskarnas-engagemang-aer-stoerre-aen-naagonsin-351993