Mansfrågorna är en viktig del av jämställdheten.
Mannen och Skulden?
Av Magnus Hansson
Den 12:e december 2006 friade Svea Hovrätt två män från anklagelser om grov våldtäkt. Männen hade tidigare blivit dömda till fyra års fängelse. Vid männens överklagande tog flickan tillbaka sin historia:

[…]Jag ville inte framstå som en slampa som legat med två killar samma kväll, sa flickan.

Det var för att inte såra sin väninna, som var kär i en av killarna, som flickan ljög. Hon menade i rätten att hon inte förstod allvaret i anklagelsen.[…](1)


Falska våldtäktsanmälningar existerar. Exakt hur många är det ingen som känner till. Huruvida man väljer att utgå från Therese Aspegrens siffror på 1,5% av alla våldtäktsanmälningar(2), eller sociologen Kanin’s spekulationer på upp till 100%(3) förblir ytterst en fråga om politiska preferenser.

Kan vi verkligen i sådana fall tillåta att målsäganden, enbart genom en större utstrålad trovärdighet, kan få den tilltalade dömd till fleråriga fängelsestraff? Jag är starkt kritisk, men i praktiken har detta varit möjligt i nästan 20 år. I ett prejudikatfall från 1991 dömdes en man för första gången för våldtäkt enbart på grundval av kvinnans berättelse, och på utsagor från de vittnen som hört henne berätta om händelsen(4)

Per E Samuelsson, advokat med 25 års erfarenhet, berättar i Expressen att det är mycket vanligt att rätten väljer att bedöma kvinnans berättelse som mer trovärdig än målsägandens(5). Samuelsson får medhåll av före detta JK Göran Lambertz. Innan 1990 fanns bara ett fall där någon blivit dömd för ett grovt brott, för att sedan ha fått resning och blivit frikänd. Efter 1990 har vi haft elva sådana fall, och i åtta av fallen handlade det om män dömda för grova sexualbrott. Lambertz presenterar sina fynd i rapporten Felaktigt dömda. I sammanfattningen riktar han hård kritik mot det svenska rättsväsendet. Bland annat kritiserar han domstolarnas tilltagande tilltro till just trovärdighetsbevisning(6).

Från politiskt håll har inte gjorts särdeles mycket för att förbättra rättssäkerheten vid våldtäktsmål. År 2005 blev våldtäktsbegreppet föremål för en avsevärd utvidgning, och så sent som 2006 lades en motion fram om omvänd bevisbörda vid våldtäkt(7). Det skall även tilläggas att Göran Lambertz, mannen bakom Felaktigt dömda, fick lämna sin post innan hans planerade andra rättsäkerhetsprojekt kunde slutföras. Hans efterträdare, Anna Skarhed, hade tidigare starkt ifrågasatt Lambertz slutsatser (8), och det är svårt att se bytet av justitiekansler som någonting annat än en politisk markering.
Allt är dock inte mörkt för svensk rättssäkerhet. Den 3 juli 2009 avgjordes två domar i Högsta Domstolen. Det slogs fast att det inte räcker med en trovärdig berättelse från målsägandens sida, utan att denna i sådana fall måste backas upp av bra stödbevisning (9, 10).

Våldtäkt är ett fruktansvärt brott, men utgör inget skäl att göra avkall på rättssäkerheten. En slapp bevisprövning riskerar leda till att oskyldiga män döms, gärningsmän går fria, och riktiga våldtäktsoffer misstänkliggörs.


1 - ”Ljög om våldtäkten nu frias två dömda” Aftonbladet 060224 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article356304.ab

2 - "Felaktiga föreställningar om falska våldtäktsanmälningar gör att de mest utsatta kvinnorna sviks" Advokaten 2008. http://www.advokatsamfundet.se....kvinnorna-sviks

3 - Gibbon, Karen, 1998. ”False allegations of rape in adults” Journal of Clinical Forensic Medicine (1998) 5, 195-198

4 - Justitiekanslern, 2006. Felaktigt Dömda – Rapport från JK:s Rättsäkerhetsprojekt. Stockholm:Elanders Gotab.

5 –”Peter Eriksson vill döma oskyldiga män” Expressen 070903” http://www.expressen.se/debatt/1.823536/peter-eriksson-vill-doma-oskyldiga-ma

6 - ”Justitiekanslern, 2006. Felaktigt Dömda – Rapport från JK:s Rättsäkerhetsprojekt. Stockholm:Elanders Gotab.

7 - Engström, Désirée. ”Motion 2006/07:So379 Unga flickors hälsa” 061030 http://www.riksdagen.se/....02So379

8 –”JK är inte seriös” Dagens Nyheter 06-06-10
http://www.dn.se/debatt/jk-ar-inte-serios

9 - ”Bevisvärdering i våldtäktsmål (1 och 2)” NJA 2009:44 2009-07-03

10 - ”Vem värnar rätten när drevet går?” SvD 070824 http://www.svd.se/opinion/.../vem-varnar-ratten-nar-drevet-gar_255929.svd