Välkommen till Sveriges mansnätverk! Vare sig du är man eller kvinna så
bjuder vi in dig att bli medlem. Mansnätverket arbetar med jämställdhet
genom att sprida kunskap om mansfrågor, som är ett obelyst och eftersatt
område i dagens samhälle. Vårt synsätt är att både mansfrågor och kvinno-
frågor är viktiga - därför måste mansfrågorna komma med i debatten!
Vad händer när män börjar tala?
Pelle Billing
Måhända kommer denna artikel att provocera vissa som jobbar med jämställdhet, men innehållet är alltför viktigt för att jag ska avstå från att skriva den. Samtidigt som texten kan provocera kommer den förhoppningsvis att klargöra varför Mansnätverket jobbar med mansfrågor i en värld där de flesta anser att kvinnofrågorna är långt mycket allvarligare.

Till att börja med tänker jag hävda att kvinnorörelsen har varit viktig för män. Ja, givetvis har den varit väldigt viktig för kvinnorna själva, bland annat för att tillskansa sig "detaljer" såsom rösträtt, likhet inför lagen och rätten att vara myndig på samma villkor som män. Detta inser de flesta. För män däremot har kvinnorörelsen varit viktig för att börja förstå mer om hur det är att vara kvinna.

Läs mer...
Från Feminism till Jämställdhet Från Feminism till Jämställdhet Myten om mäns våld mot kvinnor Myten om mäns våld mot kvinnor Myten om mäns våld mot kvinnor
Den manliga sexualiteten v2.0
Fredrik Sandberg
Dagens text kommer att vara ovanligt personlig, vilket känns lite läskigt. Därför hoppas jag att ni tänker vara snälla mot mig när jag nu ber om lite av er tid i syfte att leverera en efterlysning. Vad är det då som efterlyses? Jo, något så ringa – och ändå så knivigt – som en beskrivning av den manliga sexualiteten jag kan känna igen mig i och identifiera mig med.

Varje vecka ser jag åtminstone någon artikel eller notis i media, där män och den manliga sexualiteten i radikalfeministisk anda framställs som något ont. Vi män våldtar och förgriper oss, vi människohandlar och nyttjar prostituerade, vi är egoistiska och våldsamma kräk. ”Vi” skall tydligen utgöras av en väldigt stor del av alla män, men jag – och, misstänker jag, många män med mig – känner inte igen mig. Personligen skulle jag nog inte ens fungera sexuellt tillsammans med en person jag inte tror att vill vara just där och då, med just mig.

Läs mer...